Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on sijoittamista yrityksen tuloksellisuuteen. Toimintamallimme ohjaa itsensä johtamiseen ja vastuullisuuteen. Jokainen työyhteisön jäsen on toiminnallaan vastuussa yrityk­seen kuuluvien työhyvinvoinnista. Työkyky on työhyvinvoinnin perusta ja kivijalka, terveyttä edistävillä elämäntavoilla vahvistetaan kokonaisvaltaista terveyttä. Mitä kehollesi kuuluu, tunnistatko kuormitustekijät? Löydä oma tapasi vahvistaa hyvinvointia säännöllisyydellä ja rutiineilla pienin askelin.

TARTU HETKEEN, uskalla yllättää itsesi!

Minna on kokonaisvaltaisen, yhteisöllisen hyvinvoinnin huippuammattilainen. Hänellä on ainutlaatuinen taito valmentaa ryhmiä läsnäolevalla, innostavalla ja osallistavalla otteella. Minna osaa yhdistää pitkän kokemuksensa ennaltaehkäisevästä hyvinvointi- ja liikuntatyöstä ajankohtaiseen näkemykseen ihmisten ja yhteisöjen palveluntarpeista. Suorituskeskeisessä etäajassa Minnan palauttaville, työkykyä ylläpitäville ja yhteisöllisyyttä rakentaville hyvinvointipalveluille on suuri tarve.

Tietoiskut aiheista:

• Unen sekä kokonaisvaltaisen palautumisen vaikutus työtehoon ja luovuuteen

• Täsmä harjoitteilla apua tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

• Miten tauottaa työpäivää ja aktivoida asentoa ylläpitäviä lihaksia

Työkykyä edistävää liikuntaa erilaisten aktiviteettien parissa.

Liikunnalla on keskeinen rooli työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Liikunta vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja ja vähentää työntekijöiden sairastumista. Hyväkuntoinen kestää kuormitusta paremmin ja palautuu nopeammin kuin huonokuntoinen. Hyvä toimintakyky ja kunto suhteessa työn vaatimuksiin, etenkin fyysisesti kuormittavissa töissä, on tärkeää työkyvyn kannalta.

Inbody mittaus mittaus kertoo mistä kehosi koostuu

Inbody mittaus antaa lisämotivaatiota kohti terveellisiä elämäntapoja. Vahvista hyvinvointia säännöllisyydellä ja rutiineilla pienin askelin. Inbody -mittaus antaa lisä motivaatiota kohti terveellisiä elämäntapoja. Tutkimus on nopea, helppo sekä yksityiskohtainen. Inbodyn avulla voidaan arvioida esimerkiksi:

• sisäelinrasvojen vaikutusta mahdolliseen terveysriskiin

• raajojen lihasten tasapainoa suhteessa toisiinsa

• elimistön nestetasapainoa

• rasvan ja lihasten suhdetta kehossa

• perusaineenvaihdunnan tasoa

Muita toimintakykyä ja kuntoutusta tukevia testejä:

Puristusvoimamittaus

Liikkuvuus ja lihaskuntotestaus

Syvänvatsalihasmittaus

Kehon skannaus

”Minnalta sain myös hyvät eväät uudelle alul­le ja toteuttaa muutosta pienin askelin. Valmennus ylitti odotukseni, se on rautai­sella ammattitaidolla ja suurella sydämellä ohjattua toimintaa. Tällainen valmennus toimii meille jokaiselle mielestäni kokonaisvaltaisena itsensä valmennuskurssina”

Asiakkaan kertomaa

”Minna Niemisen kehittämä kokonaisvaltainen toimintamalli on riittävän pitkäkes­toinen, että yksilöllä on mahdollisuus omaksua elämäntapamuutosta juuri niissä asioissa, jotka kullekin osallistujalle ovat ajankohtaisia. Kaikki perheemme jäsenet olivat siis ”voittajia”, kun hyöty kertaantui ja oma elämänta­pa muutokseni on osa meidän perheemme elämää.”

Asiakkaan kertomaa

”On hyvä herätä ajoissa kuuntelemaan omaa fyysistä ja psyykkistä tilaa ja voimava­roja sekä tutustua itseensä ajatuksella ”Mitä minulle kuuluu?  Tarvitaan herättely ja ajatus siitä, mitä on tulossa jos ei muutosta tapahdu. Minna Nieminen oli avaamassa silmiämme oman fyysisen jaksamisemme tilasta ja antoi alkusysäyksen muutokselle.”

Asiakkaan kertomaa