Vuodesta 2005. Siitä lähtien yritys on tarjonnut pysyvän elämäntavan muutokseen ohjaavaa toimintaa. Aktiivinen elämäntapa- vahvistu Inzoin varikolla, on toteutettu yksilöille, perheille, yhteisöille, yrityksille ja julkiselle sektorille. YLE 1; n tuotannossa on esitetty useampi jakso Liikuntamixeri Inzoin toimintamallista ohjelmassa Kuntotalkoot. Tähän toimintamalliin liittyen Minna Nieminen oli Hannu Takkulan toimesta kutsuttuna Brysseliin, hyväksi todetun toimintamallin eteenpäin viemisestä muihin EU maihin.

Liikuntamixeri Inzoin ohjelmassa on saavutettu myönteisiä vaikutuksia yksilön terveyteen, työkykyyn, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja toimintakykyyn.

Liikuntamixeri Inzoi on toimintaansa aikana aina korostanut ennaltaehkäisevää toimintaa sekä itsensä johtamista.

Liikuntamixeri Inzoi on kehittänyt myös Aktiivisen kotihoidon mallia jo vuodesta 2004 Läntisellä Uudellamaalla. Aktiivisen kotihoidon kokonaisvaltainen konsepti painottaa ennaltaehkäisyä ja toimintakykyä! Toimintamallissa tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä aktivoivin hoitokeinoin yksilölliset tarpeet huomioiden. Toimintamalli sisältää myös tarvittavaa kotikuntoutusta. Tätä toimintamallia on Minna Nieminen esitellyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Liikuntamixeri Inzoi ohjaa tällä hetkellä myös ryhmäliikuntatunteja sisätiloissa, uima-altaalla sekä ulkona. Ohjaukseen kuuluu myös yksilö- ja ryhmätoiminta kuntosalilla sekä erilaiset kuntoa tukevat testit.

Liikuntamixeri Inzoin kanssa työskentelee yhdessä Minnan kanssa moniammatillinen työtiimi ja hänellä on laaja verkosto ja useita yhteistyökumppaneita

Tärkeä yhteistyökumppani on Path to Math. Maarit Rossi on kehittänyt menestyneen Path to Math toimintatavan, jota hyödynnetään ryhmien pedagogisessa ohjauksessa. Maarit Rossi on kehittänyt toiminnallista matematiikkaa yhtenä ensimmäisistä Suomessa. Hänen osaamisensa tunnustettiin ja hänet nimettiin Top 10 opettajan joukkoon globaalisti, Global Teacher Prize 2016 kilpailussa.

Yhdessä Minna ja Maarit mahdollistavat ohjatun tekemisen kautta elämyksiä, kokemuksia sekä uuden oppimista toiminnallisen pedagogiikan, taiteen ja luontoaktiviteettien parissa.